Warunki rejestracji


Koszty
konferencji

Warunki
  1. Noclegi i obiady są dodatkowo płatne i wymagają zamówienia podczas rejestracji on-line.
  2. W przypadku braku wpłaty lub potwierdzenia przelewu do 7 dni po rejestracji, zgłoszenie będzie anulowane.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału, wpłaty nie będą zwracane z powodów czasowo-administracyjnych.1
  4. W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconych obiadów, wpłaty nie będą zwracane.
  5. W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconych noclegów, wpłaty nie będą zwracane.
  6. Nie będzie możliwości zamówienia obiadów na miejscu.


1 Istnieje możliwość zmiany danych uczestnika na inne. W takiej sytuacji konieczne jest zgłoszenie tego poprzez wiadomość e-mail nad adres rejestracja@poczatek.org. Wzajemne rozliczenie pozostaje po stronie uczestników.